Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Kurs I stopnia: Diagnostyka i Higiena Jamy Ustnej Psa i Kota

 • KURS I STOPNIA

  Programu Edukacyjnego Sekcji Stomatologii PSLWMZ uznanego przez Uniwersytet Luksemburski za część jednolitego europejskiego systemu European School o Veterinary Advanced Sciences - ESAVS

  Zajęcia będą się odbywały w salach klinicznych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  ul. Rędzina 1, 30-248 Kraków

  ----------------------------------

  6.-kurs-i-go-stopnia-14-15-maja-2022.png


  5 europejskich edukacyjnych punktów kredytowych ECTS - I i II stopień programu edukacyjnego

  Kurs I stopnia DIAGNOSTYKA I HIGIENA JAMY USTNEJ PSA I KOTA Kraków
  Uczestnicy: Lekarze weterynarii i technicy weterynarii
  Czas trwania: 2 dni 

  Program szczegółowy:

  1. Zajęcia seminaryjne (8 godzin):

  Tematyka:
  Diagnostyka stomatologiczna - radiologia, badanie kliniczne, zapis w karcie badania stomatologicznego. Higiena jamy ustnej: zabieg profilaktyczny, zabiegi i środki higieniczne stosowane u małych zwierząt. Sesja interaktywna

  2. Zajęcia praktyczne (8 godzin)

  Tematyka:
  Radiologia, badanie i diagnostyka chorób jamy ustnej, zabieg profilaktyczny.

  Dyplom ukończenia kursu otrzymuje każdy uczestnik, jak również każdy uczestnik otrzymuje możliwość przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego I stopnia.

  ---------------------------------------------------

  HARMONOGRAM:

  14 maja 2022 r. (SOBOTA)

  8.30-9.00 - Rejestracja uczestników - śniadanie
  9.00-10.30 - Radiologia stomatologiczna
  Radiologia stomatologiczna: jak robimy zdjęcia rtg?
  Radiologia stomatologiczna: jak czytamy zdjęcia rtg?
  10.30-11.00 - Przerwa kawowa
  11.00-13.00 - Zajęcia praktyczne – nauka podstawowych projekcji całego uzębienia psa i kota.
  13.00-14.00 - Obiad
  14.00-15.30 - Zajęcia praktyczne – nauka podstawowych projekcji całego uzębienia psa i kota.
  15.30-17.00 - Sesja interaktywna radiologiczna
  17.00-17.30 - Przerwa kawowa
  17.30-18.15 - Badanie jamy ustnej z przykładami patologii jamy ustnej
  18.15-19.00 - Zabieg profilaktyczny
  19.00-19.30 - Przerwa
  19.30-20.15 - Higiena i profilaktyka chorób jamy ustnej
  20.15-21.00 - Sesja interaktywna COHAT

  ---------------------------------------------------

  15 maja 2022 r. (NIEDZIELA)

  9.00-14.00 – Zajęcia praktyczne. Badanie jamy ustnej, wypełnianie karty badania stomatologicznego, zabieg profilaktyczny.


  Podczas zajęć praktycznych dostępny będzie cały czas bufet z kanapkami, ciepłymi i zimnymi napojami oraz ciasteczkami.

  ----------------------------------------------------

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes