Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt 16 Kongres Problemy w Rozrodzie Małych Zwierząt Płodność, Ciąża, Noworodek

 • XVI Kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt" we Wrocławiu 24-25.09.2022


  Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemicznymi ograniczeniami powrócił XVI Kongresu „Problemy w rozrodzie małych zwierząt”, organizowany partnersko przez Katedrę Rozrodu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Towarzystwo Biologii Rozrodu przy udziale Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

  Program Kongresu był wyrazem pasji i zamiłowania do medycyny weterynaryjnej osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia. Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni liczni uznani, europejscy i krajowi specjaliści ze światowej ekstra ligi „International Speakers”: Alain Fontbonne (Alfort, Francja), Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń, Austria), Ann van Soom (Gandawa, Belgia), Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan, Włochy), Sandra Goericke-Pesch (Hanower, Niemcy), Sebastian Arlt (Berlin, Niemcy), Andrea Münnich (Berlin, Niemcy), Tadeusz Frymus (Warszawa), Wojciech Niżański (Wrocław), Andrzej Połozowski (Wrocław). Nasz Kongres kolejny raz posiadał charakter prawdziwie międzynarodowy, nie tylko dzięki wykładowcom z wielu krajów świata, ale także dzięki uczestnikom zza granicy m.in. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Serbii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

  Zaproponowana przez Organizatorów tematyka wykładów uwzględniała najbardziej aktualne obszary zainteresowań lekarzy praktyków i naukowców zajmujących się rozrodem zwierząt towarzyszących. Były to m.in. problemy rozrodcze ras brachycefalicznych, wady i zalety różnych form antykoncepcji, wyznaczanie terminu krycia, prowadzenie ciąży i porodu, bankowanie i transport nasienia, antybiotyki a płodność, neonatologia, czynność tarczycy i jej wpływ na płodność, etyka w rozrodzie, regulacja płodności i cyklu jajnikowego oraz wpływ parazytoz, mykoplazm i chlamydii na płodność. Dwie sesje, zatytułowane: „Perspektywy i wyzwania w rozrodzie małych zwierząt” oraz „Rozród wspomagany” zorganizowane były w ramach realizacji projektu NAWA ScienceNet (nr PPI/APM/2019/1/00044/U/00001). Prof. Wojciech Niżański przedstawił założenia i efekty tego trzyletniego grantu, którego celem było m.in. sieciowanie europejskich ośrodków zajmujących się biotechnikami rozrodu zwierząt. Wykładowcami podczas tych sesji byli partnerzy projektu: Alain Fontbonne (Alfort, Francja), Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń, Austria), Ann van Soom (Gandawa, Belgia), Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan, Włochy).

  Przygotowaliśmy także Sesję plakatową, swoistą platformę wymiany myśli i forum dyskusji pomiędzy praktykami i naukowcami, a trzy najlepsze plakaty zostały wyróżnione bardzo cennymi nagrodami – wszyscy nagodzeni otrzymali wejściówki na przyszłoroczny kongres, a nagrodą za I miejsce był dodatkowo iPad Air firmy Apple. Pierwsze miejsce zajął plakat autorstwa: Gałuszka A., Pawlicki P., Pardyak L., Ramisz G., Kotula-Balak M. Non-canonical estrogen receptor expression in the dog testis. Drugie miejsce przyznano za doniesienie dotyczące przedoperacyjnego wlewu krystaloidów – wpływu na śródoperacyjne parametry matek poddanych cesarskiemu cięciu, żywotność szczeniąt i gazometrię krwi pępowinowej (autorstwa Ochota M., Niżański W., Kiełbowicz Z., Antończyk A.), a trzecie miejsce plakat dotyczący nieprawidłowości chromosomowych i polimorfizmu genu LHCGR u kotów z zaburzeniami rozwoju płci – analiza 17 przypadków (autorstwa Szczerbal I., Stachowiak M., Nowacka-Woszuk J., Nowak T., Sowińska N., Łukomska A., Gogulski M., Badura M., Sklorz-Mencel K., Jagódka D., Niżański W., Dzimira S., Świtoński M.).

  Podczas trwania Kongresu aktywne było stoisko przyjaciół z Ukrainy, którzy prowadzili kwestę na pomoc humanitarną ofiarom wojny. Na darczyńców czekały niebiesko-żółte serca i przepiękne rękodzieła wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej z Żółkwi w Ukrainie. W kongresie uczestniczyło aż 30 lekarzy weterynarii z tego kraju.

  Kongres corocznie cieszy się zainteresowaniem nie tylko lekarzy weterynarii, ale również hodowców psów i kotów, dla których tradycyjnie zorganizowano osobną konferencję hodowlaną – Seminarium „Dzień Hodowcy”. We współpracy z firmą Royal Canine, odbyła się seria wykładów dotycząca racjonalnej opieki nad rozrodem oraz dobrostanu w hodowli, etyce rozmnażania, prowadzeniu ciąży, porodu oraz roli hodowcy w odchowie noworodków. Pytań było tak wiele, że dyskusja przeciągnęła się do późnych godzin popołudniowych.

  Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez szerokiego udziału naszych partnerskich firm: Hill’s, Virbac, Royal Canin, Dechra, DRAMIŃSKI, Edra Urban & Partner, EMS Euromed Medical Solution, Grande Finale, Insatex, MEDiVET, SONOlife, VETISS, Vetlab, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. Równie gorące podziękowania kierujemy do Magazynu Weterynaryjnego, Weterynarii w Praktyce, Życia Weterynaryjnego oraz portalu weterynarianews.pl za obsługę medialną.

  Wykłady, jak i cała organizacja Kongresu, spotkała się z bardzo pozytywnymi opiniami uczestników krajowych i zagranicznych. We Wrocławiu na Kongresie Rozrodu warto być!


  Zapraszamy do Wrocławia ponownie za rok
  Planujemy już teraz bardzo interesujące tematy
  Wojciech Niżański


 • Organizatorzy

  Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
  Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
  Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
  Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
  Towarzystwo Biologii Rozrodu

 • Przy wsparciu

  nawa-logo-pl.png

 • XVI KONGRES
  PROBLEMY W ROZRODZIE MAŁYCH ZWIERZĄT
  PŁODNOŚĆ, CIĄŻA, NOWORODEK

  STACJONARNY
  24–25 września 2022 r. Wrocław
  Centrum Naukowo-Dydaktyczne UP Wrocław
  pl. Grunwaldzki 24

  REJESTRACJA NA KONGRES

 • Główny Sponsor

  glowny-sponsor.png

 • Patroni medialni

  media.png

 • Najlepsi międzynarodowi wykładowcy - specjaliści rozrodu


 • Ann van Soom

  (Gandawa)

 • Gaia Cecilia Luvoni

  (Mediolan)

 • Andrea Münnich

  (Berlin)

 • Sandra Goericke-Pesch

  (Hanower)

 • Sabine Schäfer-Somi

  (Wiedeń)

 • Alain Fontbonne

  (Alfort-Paryż)

 • Sebastian Arlt

  (Berlin)

 • Tadeusz Frymus

  (Warszawa)

 • Andrzej Połozowski

  (Wrocław)

 • Wojciech Niżański

  (Wrocław)

 • Program kongresu

  Wykłady tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski


  Sobota 24.09.2022

  08.45-09.00 Otwarcie Kongresu:

  Prorektor ds. Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  prof. dr hab. Anna Chełmońska Soyta
  Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  dr hab. Stanisław Dzimira, prof. uczelni
  Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
  dr Wojciech Hildebrand
  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
  lek. wet. Andrzej Lisowski
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
  prof. dr hab. Wojciech Niżański


  Perspektywy i wyzwania w rozrodzie małych zwierząt (Sesja ScienceNet NAWA)
  Moderacja: T. Janowski, W. Niżański

  09.00-09.40 "Prawdy i mity” w rozrodzie małych zwierząt – Alain Fontbonne (Alfort-Paryż)

  09.40-10.20 Antybiotyki w rozrodzie małych zwierząt: dylematy dotyczące zdrowia, dobrostanu i efektywności – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)


  10.20-10.45 Przerwa na kawę. Sesja plakatowa w przerwach


  Etyka w rozrodzie psów i kotów
  Moderacja: A. Max, A. Lisowski

  10.45-11.25 Rozważania etyczne na temat rozrodu psów i kotów: czy mamy zapomnieć o niektórych rasach? – Ann van Soom (Gandawa)

  11.25-12.05 Problemy w rozrodzie ras brachycefalicznych – Wojciech Niżański (Wrocław)


  12.05-13.05 Lunch


  Infekcje i choroby pasożytnicze a płodność
  Moderacja: J. Twardoń, M. Dzięcioł

  13.05-13.45 Mykoplazma i chlamydia – niekończąca się dyskusja? – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)

  13.45-14.25 Kaszel psiarniowy a zaburzenia rozrodu – czy mają ze sobą coś wspólnego? – Tadeusz Frymus (Warszawa)

  14.25-15.05 Pasożyty a rozród – Andrzej Połozowski (Wrocław)


  15.05-15.30 Przerwa na kawę. Sesja plakatowa w przerwach


  Rozród wspomagany (Sesja ScienceNet NAWA)
  Moderacja: S. Zduńczyk, P. Jurka

  15.30-15.35 Prezentacja Projektu ScienceNet NAWA – Wojciech Niżański (Wroclaw)

  15.35-16.15 Techniki wspomagania rozrodu: które z nich możemy zaoferować u małych zwierząt – Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan)

  16.15-16.55 Pułapki i korzyści bankowania nasienia psów rasowych – Ann Van Soom (Gandawa)

  16.55-17.35 Nasienie psa – markery płodności i zamrażalności – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)


  20.00 Uroczysta kolacja


  Niedziela 25.09.2022


  Zapłodnienie-Ciąża-Poród
  Moderacja: T. Frymus, R. Dąbrowski

  09.00-09.40 Klucz do racjonalnego planowania rozrodu – dokładne wyznaczanie terminu owulacji, implantacji i porodu – Sandra Goericke-Pesch (Hanower)

  09.40-10.20 Poród – co nam się wydaje, a co wiemy – Sebastian Arlt (Berlin)

  10.20-11.00 Noworodek w stanie krytycznym: wyzwanie diagnostyczne, interpretacyjne i terapeutyczne – Andrea Münnich (Berlin)


  11.00-11.25 Przerwa na kawę. Sesja plakatowa w przerwach


  Płodność-Niepłodność-Antykoncepcja
  Moderacja: W. Niżański, A. Lisowski

  11.25-12.05 Nowoczesne metody regulacji płodności i cyklu jajnikowego – Sandra Goericke-Pesch (Hanower)

  12.05-12.45 Czynność tarczycy a płodność – Sebastian Arlt (Berlin)

  12.45-13.25 Sterylizacja: co robić, a czego unikać – Ann Van Soom (Gandawa)

  13.25-14.05 Efekty uboczne kastracji u psów samców: rola LH oraz wpływ na behawior, problemy ortopedyczne i nowotworzenie – Alain Fontbonne (Alfort-Paryż)


  14.05 Uwagi końcowe, zakończenie Kongresu oraz wręczenie nagród za najlepsze plakaty

  14.10 Obiad


  Program kongresu (PL/EN) do pobrania w pdf

 • Cennik


  REJESTRACJA NA XVI KONGRES JEST MOŻLIWA WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

  ZAREJESTRUJ SIĘ

  Do 31.07.2022
  Do 11.09.2022
  Lekarze weterynarii – członkowie PSLWMZ/ FECAVA
  600 PLN 
  700 PLN 
  Pozostali lekarze weterynarii
  700 PLN 
  800 PLN 
  Rezydenci ECAR, Doktoranci
  po okazaniu legitymacji studenckiej lub potwierdzenia Dziekanatu/Promotora
  450 PLN 
  Studenci
  po okazaniu legitymacji studenckiej lub potwierdzenia Dziekanatu
  300 PLN (bez obiadów)
  Uroczysta kolacja (24.09.2022 r.) – uczestnicy, osoby towarzyszące - limit 120 miejsc, decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
  350 PLN/ osobę

  *podane ceny są cenami brutto
  * o wysokości opłaty za udział w Kongresie decyduje data płatności a nie data zgłoszenia

  Uroczysta kolacja odbędzie się w Arsenale Miejskim we Wrocławiu, przy ul. A. Cieszyńskiego 9 https://visitwroclaw.eu/miejsce/arsenal-miejski-wr...


  W cenie opłaty kongresowej dla lekarzy weterynarii, doktorantów i rezydentów ECAR przysługuje:

  • udział w sesjach wykładowych,
  • materiały konferencyjne,
  • zwiedzanie wystawy,
  • przerwy kawowe i obiadowe,
  • certyfikat uczestnictwa, który zostanie wysłany elektronicznie po Kongresie.

  Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 11.09.2022 r. (niedziela) - po tym terminie Organizatorzy nie zapewniają materiałów konferencyjnych.

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes