Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Kurs III stopnia: Zaawansowane Techniki Stomatologiczne

 • Szanowni Państwo,


  w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uprzejmie informujemy, iż Kurs III Stopnia odbędzie się w innym terminie niż pierwotnie podany (tj. 24-25 października 2020 r.)
  Jak tylko zostaną zniesione obostrzenia oraz organizacja Kursów i Warsztatów stanie się ponownie możliwa, natychmiast taka informacja pojawi się na stronie internetowej, jak również zostanie rozesłana do uczestników już zapisanych na Kurs.

  Zajęcia będą się odbywały w salach klinicznych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  ul. Rędzina 1, 30-248 Kraków
  ----------------------------------

  kurs-3-stopnia-stomatologia.jpg


  Program Edukacyjny Sekcji Stomatologii PSLWMZ

  Kurs III stopnia: ZAAWANSOWANE TECHNIKI STOMATOLOGICZNE Kraków


  Uczestnicy: lekarze weterynarii
  Czas trwania: 2 dni 

  PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

  1. Zajęcia seminaryjne: 6 godzin.
  Chirurgia przyzębia: sterowana regeneracja kości.
  Podstawy onkologii trzewioczaszki i jamy ustnej.
  Trudne ekstrakcje i leczenie powikłań. Zabiegi na żywej miazdze.


  2. Zajęcia praktyczne: 10 godzin.
  Kiretaż otwarty, resekcja węzłów chłonnych żuchwowych zagardłowych i przyuszniczych.
  Przyżyciowa amputacja miazgi i techniki wypełnień.
  Ekstrakcje zębów wielokorzeniowych oraz kłów.
  Zamknięcie przetoki ustno-nosowej.


  Dyplom ukończenia kursu otrzymuje każdy uczestnik, każdy uczestnik otrzymuje również możliwość przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego III stopnia.


  24 października - Sobota:

  8.30-9.00 rejestracja uczestników – śniadanie

  9.00-10.30 – Stomatologiczna chirurgia przyzębia. Sterowana regeneracja kości i tkanek miękkich.
  Chirurgiczne leczenie zaawansowanych chorób przyzębia, zastosowanie płatów dostępowych, kiretaż otwarty.
  Sterowana regeneracja kości GBR.

  10.30-10.45 – Przerwa kawowa

  10.45-12.15 – Podstawy onkologii.
  Techniki biopsyjne zmian w jamie ustnej oraz trzewioczaszce.
  Resekcja węzłów chłonnych: zagardłowego, przyuszniczego oraz podżuchwowego.
  Ocena TNM.

  12.15-12.30 – Przerwa kawowa

  12.30-13.45 – Trudne ekstrakcje.
  Ekstrakcja czwartego zęba przedtrzonowego szczęki.
  Ekstrakcja pierwszego zęba trzonowego żuchwy.
  Ekstrakcja kłów szczęki i żuchwy.
  Plastyka przetoki ustno-nosowej.

  13.45-14.45 – Obiad

  14.45-15.30 – Zabiegi na żywej miazdze i podstawowe techniki wypełnień.
  Standardy postępowania w wypełnieniach: dental bonding, zastosowanie glass-jonomerów, kompozytów.
  Częściowa amputacja miazgi.

  15.30-16.00 – Przerwa kawowa

  16.00-21.00 Zajęcia praktyczne: kiretaż otwarty, zastosowanie płatów dostępowych, resekcja węzłów chłonnych- przyuszniczych, zagardłowych i podżuchwowych. Przyżyciowa amputacja miazgi. Techniki wypełnień.

  25 października – Niedziela:

  9.00-14.00 – Zajęcia praktyczne. Ekstrakcje zębów: kłów szczęki i żuchwy, P4 szczęki, M1 żuchwy. Technika płata pojedynczego i podwójnego przy zamykaniu przetoki ustno-nosowej.


  Podczas zajęć praktycznych przez cały czas będzie dostępny bufet z kanapkami, ciepłymi i zimnymi napojami i ciasteczkami.


Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes