Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Jednodniowe praktyczne warsztaty anestezjologiczne

 • Sekcja Anestezjologii PSLWMZ serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach:

  Blokady centralne - znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe - jednodniowe praktyczne warsztaty anestezjologiczne

  warsztaty-2.jpg


  Termin warsztatów:
  Grupa I - 18.10.2019
  Grupa II - 19.10.2019

  Prowadzący:
  lek. wet. Robert Kraczkowski - teoria i warsztaty,
  lek. wet. Paweł Adam Mucha - warsztaty

  Cena:
  1800 zł - Członkowie PSLWMZ/FECAVA
  2000 zł – pozostali uczestnicy

  ZAPISY prowadzi lek. wet. Robert Kraczkowski
  tel. 664453308, moc.duolciikswokzcark.trebor


  Rozwój metod chirurgicznych wymaga od lekarzy zastosowania coraz to lepszych metod znieczuleń. W celu zapewnienia pacjentowi dobrej analgezji warto zastosować jedną z metod znieczulenia regionalnego.
  Warsztaty ze znieczuleń zewnątrzoponowych i podpajęczynówkowych organizowane przez Sekcję Anestezjologii PSLWMZ to pierwsze takie warsztaty w pełni poświęcone temu rodzaju znieczuleń.
  Warsztaty prowadzone będą z udziałem pacjentów, które po wykonanym przez Uczestnika znieczuleniu centralnym, poddane zostaną zabiegowi operacyjnemu. Grupa uczestników liczy 5, maksymalnie 6 osób, z których każda od początku do końca, będzie zajmowała się przyznanym pacjentem.


  warsztaty-1.jpg


  PROGRAM

  CZĘŚĆ TEORETYCZNA - wykłady: 3 h, Hotel Piano, Lublin, ul. Jana Pawła II 19, w sąsiedztwie kliniki.

  1. Anestezja, analgezja zewnątrzoponowa i podpajęczynówkowa w ogólnym zarysie.
  2. Anatomia niezbędna do wykonywania blokad centralnych.
  3. Znieczulenie zewnątrzoponowe:
  - wskazania i możliwości
  - przygotowanie pacjenta
  - techniki wkłuć zewnątrzoponowych
  - wyposażenie - igły, cewniki
  - metody potwierdzające miejsce wkłucia
  - przeciwwskazania do wykonania blokady
  - komplikacje znieczulenia zo
  4. Znieczulenie podpajeczynówkowe:
  - wskazania
  - przygotowanie pacjenta
  - technika wkłucia
  - leki do podania podpajęczynówkowego
  5. Leki znieczulające regionalnie
  - substancje czynne i rodzaje
  - adjuwanty
  - mechanizm działania
  - nomogramy - obliczanie dawek i objętości koniecznej do właściwego znieczulenia
  6. Zapobieganie i leczenie zaburzeń okołoznieczuleniowych.


  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - warsztaty na żywych pacjentach, 5-6 h, Klinika Szmaragdowa 24h/7dni, Lublin, ul. Szmaragdowa 4a

  1. Przygotowanie stanowiska do znieczulenia centralnego.
  2. Przygotowanie pacjenta.
  3. Znieczulenie zewnątrzoponowe.
  4. Znieczulenie podpajęczynówkowe.


  Po wykładzie zapraszamy na obiad. W trakcie części praktycznej każdy z uczestników będzie miał swojego pacjenta, u którego wykona znieczulenie centralne.

  Łatwość wykonania, stosunkowo niewielka liczba skutków ubocznych, pod warunkiem zachowania wszystkich reguł przedstawionych w czasie szkolenia, możliwość wykonywania w każdym ZLZ oraz niskie koszty sprawią, że znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe staną się jeszcze bardziej popularną metodą stosowaną przez Państwa!

  Każdy z uczestników otrzyma dyplom i zestaw startowy do wykonania blokad centralnych.

  Zapraszam
  lek. wet. Robert Kraczkowski
  Przewodniczący Sekcji Anestezjologii PSLWMZ

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes