Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Warsztaty Tomografia Komputerowa

 • Warsztaty Tomografia Komputerowa

  tomografia-warsztaty-23-05.jpg


  Nowy termin: 27.06.2020r. (sobota)

  TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W PRAKTYCE LEKARZA WETERYNARII - PODSTAWY INTERPRETACJI BADAŃ

  Warsztaty mają na celu zapoznanie lekarzy weterynarii z obrazowaniem metodą tomografii komputerowej w zakresie możliwości diagnostycznych jak i ograniczeń techniki.

  Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami oceny i interpretacji badań tomografii komputerowej.


  1. Wprowadzenie do obrazowania tomografii komputerowej, porównanie tomografii wiązki stożkowej (CBCT) oraz klasycznej tomografii komputerowej (TK), zasady wykonywania badań, ogólne wskazania i przeciwwskazania, ograniczenia metody, badania kontrastowe w tomografii komputerowej

  Przerwa kawowa

  2. Terminologia radiologiczna, ogólne zasady oceny nieprawidłowości, konstrukcja opisu badania. Wprowadzenie do pracy ze stacją diagnostyczną, postprocessing obrazów (rekonstrukcje MPR, MIP, MinIP, VR, SR, modele 3D do druku).

  3. Głowa w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

  Lunch

  4. Kręgosłup w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

  Przerwa kawowa

  5. Klatka piersiowa i jama brzuszna w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

  6. Wybrane stawy w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

  7. Porównanie technik obrazowania USG, TK, RTG, MRI na przykładach klinicznych – wykład podsumowujący aktualne możliwości diagnostyki obrazowej


Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes