Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt 17 MIĘDZYNARODWY Kongres ROZRODU Małych Zwierząt: Płodność, Ciąża, Noworodek

 • XVII Międzynarodowy Kongres
  Problemy w rozrodzie małych zwierząt

  21-22 października 2023
  Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  Ciekawa i praktyczna tematyka kliniczna
  Światowej klasy wykładowcy
  Przedkongresowy tygodniowy kurs EVSSAR
  Sesja plakatowa


  We Wrocławiu w dniach 21-22 października 2023 r. we Wrocławiu odbyło się siedemnaste spotkanie lekarzy weterynarii małych zwierząt specjalizujących się w reprodukcji „Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek”. Organizatorem konferencji była tradycyjnie Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a współorganizatorami Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN oraz Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Nasza październikowa konferencja stała się stałym punktem w kalendarzu spotkań lekarzy weterynarii z kraju z zza granicy. Gościliśmy 350 uczestników z Polski, Niemiec, Austrii, Szwecji, Holandii, Portugalii, Ukrainy i innych krajów. Kongres od lat stał się spotkaniem prawdziwie międzynarodowym (zagraniczni wykładowcy i uczestnicy) i jednym z najważniejszych europejskich spotkań akademików i praktyków zajmujących się reprodukcją.

  W tym roku podczas Kongresu mieliśmy okazję wysłuchać wykładów doskonałych specjalistów rozrodu małych zwierząt z kraju i z zagranicy: Michał Jank (Poznań), Anna Domosławska-Wyderska (Olsztyn), Wojciech Niżański (Wrocław), Sebastian Arlt (Zurych, Szwajcaria), Piotr Socha (Olsztyn), Chiara Milani (Padwa, Włochy), Andrea Muennich (Berlin, Niemcy), Małgorzata Ochota (Wrocław), Sylwia Prochowska (Wrocław), Lluis Ferre Dolcet (Padwa, Włochy), Sandra Goericke-Pesch (Hanower, Niemcy), Ilona Kaszak (Warszawa), Sabine Schaefer-Somi (Wiedeń, Austria), Agnieszka Antończyk (Wrocław), Tadeusz Frymus (Warszawa).

  Podczas kongresu poruszono tematykę diagnostyki przebiegu cyklu jajnikowego, poddano pod dyskusję złoty standard określania optymalnego terminu unasienniania, przedstawiono rolę USG jajników w diagnostyce ginekologicznej, opisano monitorowanie ciąży i wyznaczanie dnia porodu, postępowanie przy niepłodności samca oraz neonatologię. Szczególne miejsce poświęcono bezpieczeństwu różnych modeli anestetycznych w cesarskim cięciu oraz diagnostyce prenatalnej u małych zwierząt. Światowej klasy specjaliści przybliżyli możliwości modyfikacji cyklu jajnikowego oraz określili możliwe następstwa takiego postepowania. Przedstawiono również założenia Medycyny Opartej na Faktach oraz Etyki w rozrodzie zwierząt. Wykładowcy opisali też przydatność diagnostyczną nowoczesnych biomarkerów w rozrodzie. Podjęto dyskusję z nowymi trendami w antykoncepcji farmakologicznej oraz chirurgicznej - za pomocą laparoskopii oraz poddano ocenie możliwość sterylizacji oszczędzającej gonady.

  Wykłady spotkały się z bardzo dobrym odbiorem uczestników. Jak co roku zorganizowano Sesję Plakatową. Wyróżniono plakaty: „Zaburzenia rozwoju płci samic psa z prawidłowym układem chromosomów płci (78,XX) - 6 nowych przypadków.” J. Nowacka-Woszuk, I. Szczerbal, W.Niżański, Z. Ligocka, S. Dzimira, N. Sowińska, M. Świtoński – I miejsce; „Występowanie Mycoplasma spp. w różnych częściach układu rozrodczego psów-samców.” K. Domrazek, P. Jurka – II miejsce; “Possible functions of telocytes in the male gonad - study on cryptorchid canine testes.” A. Gałuszka, P. Pawlicki, W. Tworzydło – II miejsce; „Canine prostatic specific esterase (CPSE) values in healthy and subclinical benign prostatic hyperplasia affected male dogs.” T. Laurusevičius, S. Aidas Laurusevičius, V. Jackutė, S. Kerzienė, H. Žilinskas – III miejsce “The occurrence of feline reproductive pathologies from breeders’s perspective – a questionaire study.” K. Jaworska, S. Prochowska, W. Niżański – III miejsce. Serdecznie gratulujemy!

  W tym roku podobnie jak w 2022 r. zaprosiliśmy do bezpłatnego uczestnictwa w Kongresie 30 lekarzy weterynarii-przyjaciół z dotkniętej wojną Ukrainy.
  Serdeczne podziękowania należą się sponsorom i wystawcom naszego Kongresu oraz patronom medialnym. Bez Państwa wsparcia organizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.

  W tygodniu poprzedzającym Kongres odbył się po raz trzeci we Wrocławiu prestiżowy europejski Kurs mistrzowski EVSSAR klasy ESAVS - Reproduction I: Physiology, Pathology in Females and Artificial Insemination, zorganizowany we współpracy z Zarządem European Veterinary Society for Small Animal Reproduction EVSSAR. Wybranie trzeci raz z rzędu (po roku 2017 i 2019) Katedry Rozrodu we Wrocławiu do prowadzenia tego kursu jest powodem do dumy. Funkcję Course Master pełnił ponownie prof. Wojciech Niżański. Gościliśmy wykładowców kursu reprezentujących 9 krajów i uczestników pochodzących z 11 krajów świata. Uczestnicy kursu zdobyli kompleksową wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu rozrodu małych zwierząt i stosowania u nich technik wspomaganego rozrodu.

  We Wrocławiu warto być na konferencji rozrodowej!

  Zapraszamy za rok, na XVIII Kongres Rozrodu Małych Zwierząt 12-13 października 2024 do Wrocławia. Informacje wkrótce. Zapewniamy, że program będzie ciekawy.


  Do zobaczenia we Wrocławiu!
  Wojciech Niżański

 • Fotorelacja

  Autorami zdjęć są: Tomasz Lewandowski i Skarlet Napierkowska

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes