Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Pomoc Ukrainie

 • flaga-ukrainy.jpg

  Друзі та колеги, ветеринари з України.

  Ми з вами в ці важкі часи. Варварська агресія Росії проти України не відповідає жодним стандартам цивілізованого світу.
  Ми віримо, що незалежна Україна вийде переможницею в цiй війнi. Польські ветеринари підтримують Україну.

  Слава Україні!


  logo-pslwmz-1.png

  Члени PSLWMZ

 • 16.03.2022

  Szanowne Koleżanki i Koledzy z Polski i całego świata.

  Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt jak setki innych organizacji i dziesiątki tysięcy osób prywatnych stara się pomagać obywatelom i zwierzętom z Ukrainy. W tym celu zorganizowaliśmy dwa punkty (huby) w Polsce, gdzie są dostarczane zakupione materiały medyczne i środki opatrunkowe. Są to:

  • Wrocław Katedra Rozrodu u Prof. Wojciecha Niżańskiego – Prezesa Elekta PSLWMZ
  • Lublin Katedra Chorób Zakaźnych u Prof. Stanisława Winiarczyka – Wiceprezesa FVE

  Nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie – Profesorem Wasylem Stefanykiem.
  Materiały zgromadzone w polskich hubach trafiają na Uczelnię we Lwowie i dalej wg potrzeb w głąb Ukrainy. Taki sposób wydaje się stosunkowo pewny i nie powinien generować nieuczciwości i niejasności.
  PSLWMZ musi działać w ramach obowiązującego prawa. Nie możemy zakupić leków weterynaryjnych, ale możemy zakupić materiały medyczne i środki opatrunkowe zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Pierwsze transporty takich materiałów zakupione przez PSLWMZ, jak i zebrane na Uczelniach we Wrocławiu i Lublinie już poszły do Lwowa.
  Jeżeli chcą Państwo pomóc to proszę o zakup ww. materiałów i środków w opakowaniach zbiorczych (kartony, palety – nie pojedyncze sztuki) i dostarczenie ich do wymienionych punktów wraz z pisemnym spisem dostarczonych materiałów.

  Inna forma pomocy to dokonanie darowizny pieniężnej na rzecz PSLWMZ. Środki te zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i wysłane do Ukrainy.

  nr konta bankowego: PL 12 1500 1520 1215 2000 8964 0000
  tytuł przelewu (bardzo ważne!): darowizna na działania statutowe.

  Tak jak ludziom, musimy pomagać także zwierzętom, które docierają do Polski wraz z Uchodźcami z Ukrainy. Sprawy te regulują przepisy sanitarno-weterynaryjne obowiązujące w Polsce. Stosowne informacje przekazuje Inspekcja Weterynaryjna.
  Ponownie apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów o w miarę bezpłatne świadczenie usług weterynaryjnych zwierzętom przybywającym z Ukrainy, jeżeli tego wymagają.

  Obywatele Ukrainy, przybywający na terytorium Polski na mocy specjalnej ustawy, po zarejestrowaniu się, uzyskali następujące prawa:

  1. Prawo czasowego przebywania na terytorium Polski przez 1,5 roku
  2. Numer PESEL
  3. Czasowe pozwolenie na pracę
  4. Uzyskali prawo do bezpłatnej opieki medycznej na terytorium Polski
  5. Uzyskali prawo do świadczeń i pomocy społecznej
  6. Dzieci z Ukrainy uzyskały prawo do bezpłatnej nauki na poziomie podstawowym średnim.
  7. Osoby „goszczące” uchodźców uzyskają wsparcie finansowe w kwocie 40 PLN (10 USD) na osobę na dzień przez 2 miesiące.

  Jednocześnie informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów, nie ma możliwości uzyskania przez lekarzy weterynarii z Ukrainy czasowego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Polski. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby tych ludzi zatrudniać w ZLZ w charakterze personelu pomocniczego i technicznego (oczywiście po zarejestrowaniu się i uzyskaniu numeru PESEL).


  Andrzej Lisowski
  Prezes PSLWMZ

 • Solidarni z Ukrainą

 • 28.02.2022

  Szanowne Koleżanki i Koledzy

  Nikt z nas nie przypuszczał, że sytuacja u naszych Sąsiadów i Przyjaciół z Ukrainy rozwinie się w tak barbarzyńskim kierunku jak otwarta wojna. Agresja Rosji i pośrednio Białorusi na suwerenny, europejski kraj w XXI wieku nie mieści się w żadnych standardach cywilizowanego świata. Sądzimy, że każda grupa zawodowa może podjąć dwa rodzaje działań: pomoc ofiarom oraz restrykcje wobec agresorów.

  Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt wystąpiło z wnioskiem do WSAVA i FECAVA o zawieszenie w prawach członka Rosyjskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt i Białoruskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. To symboliczne działania restrykcyjne, jakie może podjąć światowa społeczność lekarzy weterynarii małych zwierząt.

  Nie dostarczymy naszym Przyjaciołom z Ukrainy broni, amunicji czy innych środków niezbędnych w prowadzeniu wojny, ale możemy wesprzeć ich w codziennej rzeczywistości wojennej. Pomóc im w takich przyziemnych problemach jak: codzienne życie, bezpieczeństwo najbliższych, pomoc ich pacjentom, pomoc w ich biznesach.

  Możemy pomagać zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Pomoc bezpośrednia może polegać na pomocy lekarzom weterynarii i ich rodzinom z Ukrainy, którzy są lub znajdą się w Polsce. Możemy dać im pracę, możemy pomóc socjalnie, możemy wesprzeć finansowo, zapewnić czasowo mieszkanie. Form pomocy bezpośredniej jest wiele i każda z nich jest cenna i pożądana. We współpracy z Ukraińskim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii postaramy się pomóc naszym Koleżankom i Kolegom, którzy ucierpią w wyniku działań wojennych i pozostaną na Ukrainie.

  Pomoc pośrednia polega na dobrowolnych datkach na rzecz organizacji, które statutowo zajmują się niesieniem tej pomocy. PSLWMZ dokonało takiej wstępnej analizy organizacji pomocowych pod względem wiarygodności. Nasze rekomendacje to:

  1. POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ
  Wpłat można dokonywać na stronie: https://pcpm.org.pl/ukraina oraz poprzez Facebooka: https://www.facebook.com/donate/294810769216795...

  2. POLSKI CZERWONY KRZYŻ
  Wpłaty można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem "UKRAINA" oraz za pomocą wpłat PayU na stronie: https://pck.pl/wspieraj-nas/

  3. POLSKA AKCJA HUMANITARNA
  Wpłat można dokonywać na stronie: https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina

  4. FUNDACJA POMAGAM.PL
  Zbiórka "Solidarni z Ukrainą" - wpłacać można na stronie: https://pomagam.pl/solidarnizukraina

  5. POLSKA MISJA MEDYCZNA
  Wpłat można dokonywać na stronie: https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina oraz poprzez Facebooka: https://www.facebook.com/donate/375415624008297...

  6. CARITAS POLSKA
  Wpłat można dokonywać na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „UKRAINA” lub wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT)

  7. UNICEF POLAND
  Pomoc dla dzieci na Ukrainie - wpłacać można przez Facebooka: https://www.facebook.com/donate/462703465452564...

  Nie chcemy dyskredytować żadnej organizacji, ale jak uczy doświadczenie przy okazji wielu tragedii zdarzają się osoby, organizacje, które chcą w sposób nieuczciwy wyłudzić pieniądze od osób szlachetnych.
  PSLWMZ na bieżąco jest w kontakcie (póki to możliwe) z Przyjaciółmi z USAVA. Nasze Koleżanki i Koledzy proszą o przekazanie pomocy dla ich pacjentów w postaci karmy dla psów i kotów. Nawiązaliśmy już kontakt z naszymi Partnerami w tej sprawie. Wskazane są także indywidualne działania pomocowe w naszym najbliższym otoczeniu.
  PSLWMZ planuje przeznaczyć na pomoc naszym Koleżankom i Kolegom z Ukrainy kwotę 50 000 PLN. Czy będzie to pomoc finansowa czy też w formie rzeczowej np. leki, wyposażenie zakładów leczniczych dla zwierząt, karma dla czworonożnych pacjentów, pomoc w zakwaterowaniu uchodźców lekarzy weterynarii z Ukrainy, zdecydujemy w najbliższym czasie. Każdy z nas niech pomaga jak może. Liczy się każde działanie i wsparcie.

  Zwracamy się z ogromną prośbą do Koleżanek i Kolegów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt na terenie kraju, aby w miarę dostępnych środków i możliwości udzielali bezpłatnej pomocy zwierzętom obywateli Ukrainy przekraczającym granicę.


  Prezes PSLWMZ
  lek. wet. Andrzej Lisowski

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes