Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Zapisy do PSLWMZ

 • Zasady rejestrowania nowych członków

  Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, członków studentów oraz członków honorowych.
  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być lekarz weterynarii, który złoży deklarację członkowską i zostanie ona przyjęta przez Zarząd.
  Członkiem studentem może zostać osoba, która: studiuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz złoży deklarację i zostanie ona przyjęta przez Zarząd.

  W przypadku studentów wraz z deklaracją prosimy o przesłanie ksero ważnej legitymacji studenckiej.

  Przed wypełnieniem deklaracji zapoznaj się ze Statutem PSLWMZ

  Wypełnioną deklarację członkowską wraz z dowodem wpłaty aktualnej składki należy przesłać listem poleconym na adres biura Stowarzyszenia:
  Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
  ul. Lubartowska 68 A lok. U5, 20-094 Lublin

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes