Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Kurs II stopnia: Podstawy praktyki stomatologicznej

 • Zajęcia będą się odbywały w salach klinicznych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  ul. Rędzina 1, 30-248 Kraków

  ----------------------------------

  KURS II STOPNIA Programu Edukacyjnego Sekcji Stomatologii PSLWMZ
  uznanego przez Uniwersytet Luksemburski za część jednolitego europejskiego systemu European School o Veterinary Advanced Sciences- ESAVS


  Kurs II stopnia: Podstawy praktyki stomatologicznej. Kraków.

  Uczestnicy: lekarze weterynarii

  Czas trwania: 2 dni


  Prowadzący*:

  nadzór merytoryczny - Dr n. wet. Jerzy Gawor

  Dr n. wet. Katarzyna Jodkowska

  Lek. wet. Emilia Klim

  Lek. wet. Ewa Chronowska


  Program szczegółowy:

  1. Zajęcia seminaryjne (7 godzin)

  Radiografia i radiografia stomatologiczna. Badanie zgryzu i jego wad. Podstawowe zabiegi w chirurgii przyzębia. Leczenie i zapobieganie bólu w stomatologii.

  2. Zajęcia praktyczne (7 godzin)

  Nauka projekcji zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych i innych projekcji, alveoloplastyka przy niskim stopniu linguoversion.

  Badanie pacjenta stomatologicznego, znieczulenia okołonerwowe, zabiegi stosowane u małych zwierząt.

  3. Sesja interaktywna (2 godziny)


  Harmonogram Kursu:

  23 marca 2024 r. - SOBOTA:

  08.30-09.00 - Rejestracja uczestników - śniadanie
  09.00-10.30 - Radiologia i radiografia stomatologiczna w praktyce klinicznej: Przydatność trójwymiarowej radiologii. Radiologia stomatologiczna stawów skroniowo- żuchwowych. Inne projekcje
  10.30-11.00 - Przerwa kawowa
  11.00-11.30 - Badanie zgryzu, wady zgryzu - wykonanie wycisków
  11.30-12.15 - Podstawowe zabiegi w chirurgii przyzębia
  12.15-13.00 - Leczenie i zapobieganie bólu w stomatologii
  13.00-14.00 - Obiad
  14.30-16.00 - Wprowadzenie do ekstrakcji i chirurgii jamy ustnej
  16.00-16.30 - Przerwa kawowa
  16.30-19.45 - Zajęcia praktyczne. Nauka projekcji zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych i innych projekcji. Alveoloplastyka przy niskim stopniu linguoversion. Znieczulenia okołonerwowe trzewioczaszki psa i kota
  19.45-20.00 - Przerwa
  20.00-21.00 - Sesja interaktywna. Problemy ortodontyczne psów i kotów

  ----------------------------------------

  24 marca 2024 r. - NIEDZIELA:

  09.00-13.00 – Zajęcia praktyczne. Badanie pacjenta stomatologicznego, znieczulenia okołonerwowe, użycie kiret i skalerów, opracowanie kieszeni sposobem otwartym i zamkniętym, wykonanie płatów- kopertowego, trójkątnego, trapezowego, ekstrakcja zębów jednokorzeniowych: zęby sieczne, przedtrzonowe, pierwsze
  13.00-14.00 - Sesja interaktywna. Przypadki periodontologiczne


  Podczas zajęć praktycznych dostępny będzie cały czas bufet z kanapkami, ciepłymi i zimnymi napojami i ciasteczkami.


  Cennik:

  Członek PSLWMZ - 3500 zł

  pozostali Lekarze Weterynarii - 3800 zł


  *z powodów niezależnych od Organizatora osoby prowadzące Kurs mogą ulec zmianie

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes