Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt Konferencja tematyczna PSLWMZ, Łódź

 • eng-ver.png

 • I Konferencja Tematyczna PSLWMZ 27-28 maja 2023 r., Łódź
  Podsumowanie

  konferencja-tematyczna-pslwmz-05-23-podsumowanie.jpg

 • konferencja-tematyczna-pslwmz-lodz-top.jpg

  Konferencja tematyczna PSLWMZ
  Wszystko co chcielibyście wiedzieć o leczeniu i chirurgii gonad & prostaty

  - implikacje dermatologiczne, onkologiczne, endokrynologiczne antykoncepcji

  WYKŁADOWCY WSAVA REPRODUCTION CONTROL COMMITTEE I LIDERZY KRAJOWI
  Akademia Biznesu PSLWMZ - Warsztaty Klinika XP

  27-28 maja 2023 r., Łódź
  DoubleTree by Hilton Łódź (ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź)

  logo-pslwmzhills.jpg  Sponsorzy/Wystawcy

 • Szanowni Państwo!

  PSLWMZ rozpoczyna organizację cyklicznych aktywności – są nimi konferencje tematyczne. Pierwsza z nich jest konferencją poświęconą gorącym tematom z zakresu rozrodu.
  Podczas kongresu EVSSAR w Mediolanie w 2022 roku i konferencji we Wrocławiu zapowiedziałem Państwu, że planujemy zainspirować i włączyć się w międzynarodową debatę na temat zagadnień związanych z następstwami antykoncepcji u małych zwierząt. W tym zakresie wiele się ostatnio dzieje i czas na pewne analizy, podsumowania i wyznaczenie konsensusu postepowania. W chwili obecnej opracowywane są ogólnoświatowe wytyczne w tym zakresie. Nie pozostało więc nic innego, jak zaprosić największe nazwiska światowej weterynarii opracowujące w chwili obecnej raport i zalecenia WSAVA na temat antykoncepcji, czyli cały WSAVA Reproduction Control Committee.

  Zapraszamy na wykłady topowych speakerów z całego świata zajmujących się rozrodem. Zapraszamy również na wykłady wspaniałych krajowych chirurgów i internistów!
  Większość gości zagranicznych zaszczyci nasz kraj swoją obecnością po raz pierwszy. Na konferencji będziemy gościć: Stefano Romagnoli - Przewodniczącego Komitetu WSAVA (Padwa, Włochy), Michelle Kutzler - topową wykładowczynię i naukowca rozrodu małych zwierząt (Oregon, USA), Kurt de Cramer - autora wielu praktycznych podręczników weterynaryjnych (Johanesburg, RPA), Natali Krekeler - jedną z największych światowych autorytetów w dziedzinie implikacji hormonalnych metropatii (Melbourne, Australia), Sabine Schäfer-Somi - doskonałego naukowca i praktyka, który przybliży alternatywne metody kastracji chirurgicznej wykonywane na Uniwersytecie w Wiedniu (Wiedeń, Austria), Rob McCarthy - przedstawi postępy w chirurgii układu rozrodowego małych zwierząt (USA). Wykłady wygłoszą także znakomici rodzimi wykładowcy: prof. Marek Galanty, prof. Michał Jank, prof. Jarosław Popiel, dr Leonard Gugała, dr Grzegorz Wąsiatycz oraz mgr inż. Andrzej Miechowicz. Wykłady poprowadzą również przedstawiciele Zarządu PSLWMZ – prof. Wojciech Niżański oraz dr Jacek Szulc.

  Zagraniczni speakerzy to członkowie WSAVA Reproduction Control Committee reprezentujący 4 kontynenty. Na spotkaniu w Łodzi sfinalizują przygotowywane od dłuższego czasu wytyczne WSAVA w zakresie antykoncepcji małych zwierząt. Światowa przedpremiera wyników ich prac zostanie zaprezentowana na naszej konferencji. To ważna chwila dla naszego środowiska.

  W programie, który znajdą Państwo poniżej ujęty został przegląd najnowocześniejszych metod antykoncepcji, nowe trendy w sterylizacji chirurgicznej oszczędzającej gonady, laparoskopową gonadektomię, wazektomię. Przewidzieliśmy panelową dyskusję o możliwych następstwach różnych metod antykoncepcji. Informacje rozszerzamy również o zagadnienia antykoncepcji u zwierząt egzotycznych, dziko żyjących. A Komisja WSAVA przedstawi efekty swojej pracy nad raportem i Wytycznymi. Będziemy też mówić o etycznych aspektach antykoncepcji oraz o zróżnicowaniu podejścia do zagadnienia w zależności od profilu weterynaryjnego szpitalnego i schroniskowego oraz kontynentu.

  Drugim gorącym tematem spotkania będą choroby prostaty. Jak wiemy to bolączka u wielu samców, w szczególności w zaawansowanym wieku. Jest to tak częsty przypadek, że te sesje organizujemy w odpowiedzi na wyniki ankiet dotyczących tematyki, na którą jest zapotrzebowanie praktykujących lekarzy. Tą problematykę przedstawimy z punktu widzenia chirurga i lekarza zajmującego się terapią zachowawczą.

  Zapraszamy do DoubleTree by Hilton Łódź, znanego nam z corocznych kongresów PSLWMZ.

  Obiecujemy, że oprócz części merytorycznej zorganizujemy również wspaniałe atrakcje kulturalne! Uczestnictwo premiowane jest przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną punktami edukacyjnymi.

  Serdecznie zapraszamy Państwa
  do współpracy

  zaproszenie-lekarze-prof-dr.jpg

 • Wykładowcy

 • dr Kurt de Cramer (RPA)

  Dr Kurt De Cramer uzyskał tytuł lekarza weterynarii na Faculty of Veterinary Science w Onderstepoort, na Uniwersytecie w Pretorii w 1986 roku. Później kontynuował studia i uzyskał tytuł magistra MMedVet (Gyn) (specjalista w dziedzinie rozrodu zwierząt), a następnie obronił pracę doktorską na temat wyznaczania terminu cesarskiego cięcia u psów. Dr De Cramer praktykuje zarówno jako lekarz ogólny, jak i specjalista w dziedzinie rozrodu. Ma bogate doświadczenie w hodowli psów pomocników osób niepełnosprawnych, neonatologii i chorobach zakaźnych w skupiskach wolnożyjących psów i kotów. Pozostał w ścisłym kontakcie ze swoją Alma Mater poprzez współpracę w projektach badawczych i nadal publikuje zarówno w czasopismach naukowych, jak i popularnonaukowych. Jest członkiem wielu międzynarodowych komitetów związanych z rozrodem zwierząt, i chorobami zakaźnymi oraz inicjatyw w zakresie odpowiedzialnej hodowli. Dr De Cramer ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami hodowców psów i kotów. Napisał i przedstawił wiele seminariów dotyczących poszczególnych ras oraz prowadził liczne prelekcje na temat różnych aspektów hodowli psów i kotów. Jego dociekliwy umysł zmusza go do dalszego wnoszenia wkładu w naukę o rozmnażaniu zwierząt, stale bada i rozwiązuje problemy kliniczne, z którymi borykają się hodowcy. Udaje mu się to pomimo ograniczeń czasowych nałożonych na niego przez prywatną praktykę. Stworzył obszerny podręcznik dotyczący hodowli psów.

 • dr Michelle Kutzler (USA)

  Dr Michelle Kutzler (MBA, DVM, PhD, DACT, Professor of Theriogenology Oregon State Univeristy) rozrodem zwierząt zajmuje się zawodowo, naukowo i prywatnie od 1993 r. Napisała ponad 100 recenzowanych artykułów, ponad 50 rozdziałów w podręcznikach oraz 2 książki, które przetłumaczono na kilka języków. Publikowała wiele prac na temat niechirurgicznej sterylizacji, a także długoterminowych niekorzystnych skutków kastracji samic i samców. Dr Kutzler jest członkiem Reproduction Control Committee Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (WSAVA), członkiem zarządu Society for Theriogenology, doradczynią naukową Alliance for Contraception in Cats & Dogs oraz przewodniczącą komisji naukowej na nadchodzące (2026) International Symposium on Canine and Feline Reproduction. Ponadto dr Kutzler to odznaczona hodowczyni jamników (Breeder of Merit) American Kennel Club. Z mężem Seanem ma troje dzieci, z których jedno zostało praktykującym lekarzem weterynarii.

 • dr Natali Krekeler (Australia)

  Dr Natali Krekeler uzyskała tytuł lekarza weterynarii na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Ukończyła tam także studia doktoranckie w zakresie badań klinicznych koni. Następnie odbyła staż w Section of Theriogenology na Cornell University w USA, gdzie po zdaniu egzaminu American College of Theriogenology pozostała jako instruktor kliniczny z zakresu rozrodu zwierząt oraz pracownik naukowy zajmujący się embriologią. W 2011 dr Krekeler uzyskała stopień doktora na University of Melbourne, którego pracownikiem od tamtej chwili pozostaje (obecnie jako starszy wykładowca w zakresie rozrodu zwierząt). Ponadto piastuje tam funkcje Deputy Director of the DVM oraz Director of Student Experience. Jej zainteresowania badawcze to choroby zakaźne macicy zwierząt domowych i dobrostan studentów.

 • Dr Robert McCarthy

  Absolwent pierwszego rocznika (1983) weterynarii na Tufts University. Staż i rezydenturę odbył na University of Minnesota. Od 1992 r. posiada dyplom ACVS (American College of Veterinary Surgeons). Od 30 lat pracownik Department of Veterinary Clinical Sciences w Cummings School of Veterinary Medicine na swojej macierzystej uczelni. Jest właścicielem i kierownikiem mobilnej chirurgicznej praktyki referencyjnej działającej w centralnym Massachusetts. W 2022 r. został wybrany do Galerii Sław Wydziału w Tufts University oraz otrzymał nagrodę wybitnego absolwenta. Członek Reproduction Control Committee Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (WSAVA). Dr McCarthy interesuje się wszystkimi aspektami chirurgii weterynaryjnej, a zwłaszcza tymi związanymi ze sterylizacją zwierząt towarzyszących oraz wolnożyjących populacji kotów. Zajmuje się głównie małymi zwierzętami, jednak często przeprowadza zabiegi chirurgiczne u zwierząt egzotycznych, dzikich i w ogrodach zoologicznych. Szczególnie lubi prowadzić zajęcia na temat procedur chirurgicznych stosowanych w praktyce weterynaryjnej małych zwierząt. Mieszka z żoną Paulą, kotem oraz dwoma adoptowanymi psami. Jest zapalonym nurkiem i rowerzystą.

 • prof. Stefano Romagnoli (Włochy)

  Ukończył medycynę weterynaryjną na Uniwersytecie w Pizie w 1982 r. Następnie był stypendystą Fulbrighta na University of Minnesota, gdzie w 1986 r. uzyskał tytuł magistra z rozrodu zwierząt. Powrócił do Pizy i w 1987 r. zdobył stopień doktorski oraz został adiunktem, a następnie (w 1991 r.) profesorem nadzwyczajnym. W 2001 r. przeniósł się do Padwy, zostając profesorem zwyczajnym na tamtejszym Uniwersytecie.

  Dyplomowany członek European College of Animal Reproduction. Opublikował 66 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych i ponad 300 prac ogółem. Jego zainteresowania w ostatnich 30 latach skupiały się na rozrodzie małych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem kotów. W latach 1993-1999 był prezesem Italian Feline Practitioners Association, a w latach 2000-2006 European Society of Feline Medicine. Był także sekretarzem, a następnie prezesem European Board of Veterinary Specialisation (EBVS, odpowiednio w latach 2004-2008 i 2008-2010) oraz prezesem European College of Animal Reproduction (2011-2014).

 • prof. Sabine Schäfer-Somi (Austria)

  Sabine Schäfer-Somi urodziła się 21 maja 1966 w Niemczech (Essen). Wyemigrowała do Austrii w 1978, w 1984 otrzymała obywatelstwo austriackie. W tym samym roku rozpoczęła studia weterynaryjne, które ukończyła w 1991. W 1993 otrzymała stopień doktora. Od 1994 pracuje w Klinice Położnictwa, Ginekologii i Andrologii na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu. Pomimo wykształcenia obejmującego wszystkie aspekty rozrodu zwierząt, zawsze skupiała się na rozrodzie małych zwierząt, które stały się jej specjalnością. W 2002 roku ukończyła specjalizację European College of Animal Reproduction (ECAR). W 2004 została profesorem nadzwyczajnym, a w 2006 zrobiła habilitację z tego tematu. Obecnie pracuje jako wykładowca oraz naukowiec w Centrum Sztucznej Inseminacji i Embriotransferu na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu. Jej wiodącym obszarem działań jest rozród oraz kriokonserwacja gamet małych zwierząt. Główne obszary zainteresowań to andrologia, kriokonserwacja gamet, sztuczna inseminacja, immunologia ciąży i noworodka, neonatologia, antykoncepcja.

 • prof. Wojciech Niżański

  prof. dr hab. Wojciech Niżański ukończył studia w 1992 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Jest aktywnym klinicystą, a zakres jego zainteresowań to sztuczna inseminacja, zaburzenia płodności u samców i samic, położnictwo, neonatologia. Realizuje projekty naukowe dotyczące wykorzystania zaawansowanych technik wspomagania rozrodu w programach ratowania ginących gatunków zwierząt. W 1999 r. obronił doktorat, a w 2009 r. habilitację z zakresu rozrodu małych zwierząt. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora nauk weterynaryjnych. Kierownik Katedry Rozrodu i Przewodniczący Rady Dyscypliny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 2007-2013 zasiadał w Zarządzie European Veterinary Society for Small Animal Reproduction EVSSAR, a w latach 2011-2013 pełnił funkcję Prezesa EVSSAR. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Biologii Rozrodu. Obecny Przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN (2020-2023) oraz Prezes PSLWMZ (od 2022 r.). Opublikował dotychczas ponad 200 opracowań oryginalnych, przeglądowych i książkowych dedykowanych praktykom i pracownikom nauki. Wykładowca wielu Kongresów krajowych i międzynarodowych (m.in. Kongresy ESDAR, ISCFR, EVSSAR, AI Vets Oslo, WSAVA, NVC, ALARPA i inne). Laureat „Złotego Chirona” za propagowanie nauki w 2018 r. Jest organizatorem wielu warsztatów i konferencji międzynarodowych z zakresu rozrodu małych zwierząt.

 • prof. Michał Jank

  Prof. dr hab. Michał Jank jest pracownikiem Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dietetyce weterynaryjnej zwierząt towarzyszących. Prowadzi zajęcia dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii - uczestników kongresów i konferencji weterynaryjnych, a także specjalizacyjnego studium podyplomowego „Choroby psów i kotów”. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących żywienia psów i kotów, a także stworzył kilkanaście suplementów pokarmowych dla małych zwierząt dostępnych w Polsce i innych krajach. Od października 2020 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w firmie Vet Planet sp. z o.o.

 • prof. Jarosław Popiel

  Ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej, Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu w 1990 roku i rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. W roku 1998 uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych z zakresu chorób wewnętrznych, natomiast w 2001 roku tytuł specjalisty chorób psów i kotów. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2017 roku jest kierownikiem Katedry chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z diagnostyki weterynaryjnej, immunologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Stworzył przedmiot fakultatywny „Dermatologia zwierząt”, który prowadzi od 14 lat. Jest wykładowcą zagadnień dermatologicznych na studiach podyplomowych z zakresu chorób psów i kotów oraz chirurgii weterynaryjnej. Jest opiekunem pracowni endokrynologicznej i dermatologicznej w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, gdzie konsultuje przypadki dermatologiczne i endokrynologiczne.
  Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Członek komitetów redakcyjnych “Życia Weterynaryjnego” oraz ”Magazynu Weterynaryjnego”.
  Autor ponad stu publikacji naukowych i współredaktor naukowy książek: “Kliniczna endokrynologia psów i kotów”, „5 minut konsultacji weterynaryjnej – psy i koty” „Praktyka Kliniczna Psy”, jak również redaktor naukowy pierwszego i drugiego polskiego wydania „Dermatologii małych zwierząt- Kolorowy atlas i przewodnik terapeutyczny” oraz „Dermokosmetyki weterynaryjnej”.

 • prof. dr hab. Marek Galanty

  Kieruje Zakładem Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Głównym obiektem zainteresowań są zagadnienia związane z chirurgią tkanek miękkich. Opracował nowe metody lub zmodyfikował wiele istniejących sposobów rozpoznawania lub chirurgicznego leczenia chorób u małych zwierząt. W sposób szczególny zajmował się zagadnieniami związanymi z kriodestrukcją gruczołu krokowego, chirurgią onkologiczną, chirurgią przepony miednicy, narządów klatki piersiowej, naczyń krwionośnych i układu nerwowego u psów i kotów. W tym zakresie opublikował 121 oryginalnych prac twórczych. Ponadto jest redaktorem trzech tomów podręcznika: „Chirurgia Małych Zwierząt”.
  Od początku pracy naukowej uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Ponadto prowadzi zajęcia ze słuchaczami Podyplomowego Studium Specjalizacji Małych Zwierząt przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Specjalizacji z Chirurgii weterynaryjnej przy Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Organizował lub współorganizował liczne warsztaty, konferencje, kursy i szkolenia dla lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny. Pełni funkcję członka komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Weterynaria po Dyplomie”.

 • lek. wet. Jacek Szulc

  Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od ponad 30 lat prowadzi własną praktykę weterynaryjną. Ukończył specjalizację z zakresu Chorób psów i kotów oraz Radiologię weterynaryjną. Radiologia oraz chirurgia małych zwierząt to pasje, które zdominowały jego życie zawodowe. Jest krajowym konsultantem terapii Irap u psów i kotów. Od 12 lat jest Przewodniczącym Sekcji Chirurgii Weterynaryjnej PSLWMZ. Odbywał staże w Klinikach weterynaryjnych w USA. Członek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynaryjnych Małych Zwierząt oraz Europejskiego Stowarzyszenia Radiologów Weterynaryjnych. Organizator i prowadzący wielu kursów dla lekarzy weterynarii.

 • dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

  Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego (d. Akademii Rolniczej) we Wrocławiu, tytuł lekarza weterynarii uzyskał w roku 1982. Od roku 1989 prowadzi własną praktykę weterynaryjną w Poznaniu.
  W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych, nadany przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy pt.: „Ekstensywność zarażenia kotów Toxoplazma gondii w Poznaniu i jego okolicy w aspekcie niebezpieczeństwa inwazji tego pierwotniaka dla człowieka”.
  Uzyskane specjalizacje zawodowe: choroby psów i kotów, chirurgia weterynaryjna oraz radiologia weterynaryjna.
  W 2011 roku odbył szkolenie z zakresu rehabilitacji psów i kotów na University of Tennessee w Knoxville, stwarzające podstawę do utworzenia Oddziału Rehabilitacji i Leczenia Otyłości Zwierząt w Klinice Weterynaryjnej w Poznaniu.
  Członek PSLWMZ, European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology (ESVOT).
  Organizował wzgl. współorganizował krajowe konferencje i seminaria z zakresu chirurgii weterynaryjnej małych zwierząt oraz warsztaty ortopedyczne, z udziałem wykładowców zaproszonych z krajowych i zagranicznych wydziałów weterynaryjnych oraz praktyk weterynaryjnych. Zapraszany do przeprowadzenia wykładów względnie warsztatów za granicą, we Włoszech, na Ukrainie, Litwie, w Rosji i Bułgarii.
  Jest autorem artykułów z dziedziny ortopedii i rehabilitacji publikowanych w czasopismach weterynaryjnych oraz współautorem wydanej w roku 2017 książki „Wybrane wady rozwojowe i choroby dziedziczne u psów i kotów” oraz redaktorem polskiego wydania: „Atlas technik operacyjnych w ortopedii psów i kotów” (Ann L. Johnson, Dianne Dunning:Atlas of Orthopedic Surgical Procedures of the Dog and Cat” 2005).
  Od roku 2017 zatrudniony w Centrum Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
  Toruniu, na stanowisku adiunkta.

 • lek. wet. Leonard Gugała

  Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 1991 roku. Po studiach odbył roczny staż w Uniwersyteckiej Klinice Chirurgii Weterynaryjnej we Wrocławiu. Od 1993 roku prowadzi prywatną Przychodnię Weterynaryjną Małych Zwierząt w Szczecinie przy ul. Chopina 53 oraz przy ul. Mieszka I 62. Uzyskał tytuł specjalisty zakresu chirurgii i radiologii weterynaryjnej. Organizator wielu konferencji i warsztatów z zakresu onkologii, chirurgii i ortopedii, w których brali udział wykładowcy z najlepszych uniwersytetów w Europie i Ameryce Północnej. Założyciel Sekcji Onkologii weterynaryjnej przy PSLWMZ. Przynależy do organizacji: Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ), European Society of Veterinary Oncology (ESVONC), European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology (ESVOT). Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, stażach i konferencjach w Europie i Ameryce Północnej. Autor specjalistycznych publikacji naukowych, uczestnik programów radiowych i telewizyjnych. Od początku swojej działalności weterynaryjnej nieustannie propaguje onkologię weterynaryjną, organizator wielu imprez rekreacyjno-sportowych dla branży weterynaryjnej: spływy kajakowe i zawody golfowe dla lekarzy weterynaryjnej oraz spotkań integracyjnych w środowisku weterynaryjnym. Pasje: praca, golf, podróże.

 • mgr inż. Andrzej Miechowicz

  Mgr inż. Bogdan Andrzej Miechowicz projektant i programista, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Po szkoleniach w Stanach Zjednoczonych kierował wdrażaniem, a następnie projektowaniem systemów klasy ERP. Autor artykułów z zakresu zarządzania, publikowanych w Weterynarii w Praktyce, wykładowca prowadzący warsztaty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystania informatyki w weterynarii m.in. na Akademii Koźminskiego. Prowadzi Biuro Rozwiązań Informatycznych, które od ponad 25 lat tworzy system wspomagający pracę lekarzy weterynarii Klinika XP. Program został wdrożony w ponad 4800 lecznicach, schroniskach, hurtowniach i laboratoriach w Polsce, Emiratach Arabskich i na Ukrainie.

 • Cennik

  Struktura opłat za uczestnictwo w Konferencji
  „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o leczeniu i chirurgii gonad & prostaty - implikacje dermatologiczne, onkologiczne, endokrynologiczne antykoncepcji

  27-28 maja 2023 r., Łódź

  Do 24.05.2023 r.
  Lekarze weterynarii – członkowie PSLWMZ/ FECAVA
  750 PLN 
  Pozostali lekarze weterynarii
  850 PLN 
  Studenci
  (wymagana ważna legitymacja studencka)
  550 PLN 
  Technicy weterynarii
  550 PLN 
  Udział 1-dniowy w Akademii Biznesu PSLWMZ (niedziela, 28.05.2023 r.)
  600 PLN 

  *podane ceny są cenami brutto

  cenie opłaty konferencyjnej dla lekarzy weterynarii, studentów i techników przysługuje:

  • udział w sesjach wykładowych (sobota-niedziela),
  • materiały konferencyjne,
  • zwiedzanie wystawy,
  • przerwy kawowe i obiadowe,
  • certyfikat uczestnictwa, który zostanie wysłany elektronicznie po Konferencji.

  Uwaga!
  1. Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji.

 • Miejsce konferencji/Rezerwacja noclegu


  DoubleTree by Łódź
  położony jest w centrum miasta, 1 km od ulicy Piotrkowskiej, jednej z najdłuższych ulic handlowych Europy, z hotelu roztacza się widok na pobliski park ks. Józefa Poniatowskiego, który jest idealnym miejscem na spacer lub poranny jogging. Park oferuje również korty tenisowe.

  Hotel powstał w historycznym dla Łodzi miejscu, na terenach dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych, zachwyca nowoczesnymi i inspirowanymi filmem wnętrzami.

  Hotel od lotniska im. Władysława Reymonta (LCJ) dzieli tylko 6 km, od Dworca Łódź Kaliska-1 km, do hotelu łatwo również trafić dzięki jego położeniu przy trasie W-Z i Pn-Płd. DoubleTree by Hilton położony jest w bliskim sąsiedztwie Atlas Areny, w której rokrocznie odbywają się dziesiątki koncertów i imprez sportowych.

  Z DoubleTree by Hilton bez trudu dostaniemy się również do najważniejszych obiektów biznesowych w Łodzi, takich jak Międzynarodowe Targi Łódzkie (MTŁ) czy Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE).

  Adres: ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź

  W celu rezerwacji noclegu w DoubleTree by Hilton Łódź prosimy skontaktować się z działem rezerwacji (moc.notlihser.ldjcl / 42 208 80 00). Uczestnikom Konferencji przysługuje 10% rabatu na nocleg od ceny dnia na hasło „Konferencja tematyczna PSLWMZ”.

  Hotele położone najbliżej miejsca odbywania się Konferencji to:


  Ponieważ miejsce naszej Konferencji zlokalizowane jest w centrum Łodzi, bez problemu będą Państwo mogli zarezerwować nocleg w innych hotelach na terenie miasta. Warto skorzystać z portali internetowych zajmujących się rezerwacją miejsc.

  Z uwagi na ograniczenia parkingowe przy dojeździe z innych hoteli na terenie Łodzi zalecamy korzystać z komunikacji miejskiej.


  Wyświetl większą mapę

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes