Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt XXIX Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

 • baner-08.jpg

  19 – 21 listopada 2021 r. Hotel DoubleTree by Hilton Łódź


  lisowski-andrzej.jpgSzanowni Państwo,
  Koleżanki i Koledzy,

  Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, chciałbym z wielką przyjemnością zaprosić Państwa na XXIX Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ, który odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 roku. Już tradycyjnie miejscem Kongresu będzie Centrum Kongresowe Hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29.

  Kongres odbędzie się w formie stacjonarnej. Jednak jako Organizatorzy - ze względu na nadal obowiązujący stan epidemii w naszym kraju - najprawdopodobniej będziemy zmuszeni wymagać od chcących uczestniczyć w Kongresie zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu przeciw koronawirusowi lub ujemnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 (wykonanego w certyfikowanym laboratorium nie wcześniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem Kongresu). Wspomniane zaświadczenia będą kontrolowane przy wejściu na teren Kongresu. Osoby niespełniające tego warunku nie będą mogły przebywać na terenie Centrum Kongresowego i uczestniczyć w Kongresie. Jednak sądzimy, że dla Koleżanek i Kolegów nie będzie to żadnym utrudnieniem, a przygotowany program z nawiązką zrekompensuje to drobne utrudnienie.

  Tegoroczny Kongres zaczynany w piątek 19 listopada Dniem Przedkongresowym, w którym odbędą się warsztaty praktyczne z ultrasonografii, chirurgii, okulistyki, stomatologii i efektywnego wykorzystywania programu „Klinika XP”. Zaplanowaliśmy również specjalistyczne seminaria z radiologii, marketingu i zarządzania oraz spotkanie dyskusyjne z autorami najnowszej publikacji PSLWMZ "Problemy zdrowotne psów ras brachycefalicznych". O godzinie 19.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na które zapraszamy wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

  W sobotę 20 listopada naukę rozpoczynamy już o 7 rano czterema specjalistycznymi zajęciami Masterclass, czyli tzw. „zajęciami specjalistów dla specjalistów” z anestezjologii, okulistyki, onkologii oraz stomatologii.
  O 7.30 wspólnie z naszym Głównym Partnerem, firmą Hill’s zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w „naukowym śniadaniu”.
  Po porannej rozgrzewce zapraszamy na sesje wykładowe. W tym roku przygotowaliśmy na sobotę pięć równoległych sesji (cztery dla lekarzy weterynarii i jedną dla personelu średniego)
  Po ciężkim i długim dniu nauki zapraszamy chętnych na pełen czaru bankiet ze smakowitą kuchnią, muzyką i tańcami.
  Na niedzielę 21 listopada zaplanowaliśmy sześć równoległych sesji wykładowych (pięć dla lekarzy weterynarii i jedną dla personelu średniego).

  Aby wypełnić tak bogaty program najwyższej jakości treściami na listopadowy Kongres zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy, m.in.: dr Briana Beale z USA, dr Francesco Carraniego z Włoch, dr B. Duncana Lescellesa z USA, dr Charliego Sale z Wielkiej Brytanii, dr Yanna Queau z Francji, prof. Tadeusza Frymusa, prof. Marka Galantego, prof. Romana Lechowskiego, prof. Wojciecha Niżańskiego, prof. Agnieszkę Noszczyk-Nowak, prof. Jarosława Popiela, prof. Andrzeja Rychlika, prof. Michała Janka, dr Jerzego Gawora, dr Mateusza Hebla, dr Wojciecha Hildebranda, dr Dariusza Jagielskiego, dr Magdalenę Kraińską, dr Roberta Karczmarczyka, dr Sylwię Lew-Kojrys, dr Dorotę Pomorską-Handwerker, dr Grzegorza Wąsiatycza.

  W programie znajdziecie Państwo wykłady z zakresu chirurgii, stomatologii, chorób wewnętrznych, radiologii, rozrodu, chorób zakaźnych, analityki i dietetyki weterynaryjnej, dermatologii, urologii oraz nefrologii, prowadzonych przez liderów w tych dziedzinach. Naprawdę będzie w czym wybierać. Podobnie jak w latach ubiegłych podczas Kongresu, poza wykładami, oferujemy Państwu kontakt z kilkudziesięcioma firmami, które zaprezentują najnowsze osiągnięcia z zakresu farmacji i żywienia małych zwierząt oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia praktyki weterynaryjnej.

  W kolejnych tygodniach na naszej stronie internetowej www.pslwmz.pl będzie się pojawiać coraz więcej informacji o Kongresie, dlatego zapraszam do jej częstego odwiedzania.
  W imieniu Zarządu PSLWMZ oraz naszego Głównego Partnera, firmy Hill’s Pet Nutrition, serdecznie zapraszam Państwa do Łodzi.


  lek. wet. Andrzej Lisowski
  Prezes PSLWMZ

  Dear colleagues, ladies and gentlemen,

  After a one-year break caused by the SARS-CoV-2 pandemic, it is with great pleasure that I would like to invite you to the XXIX International Congress of Small Animal Veterinary Medicine PSLWMZ. The Congress will be held on November 19th - 21st 2021. Customarily, the place of the Congress will be the DoubleTree by Hilton Hotel Congress Center in Łódź at 29 Łąkowa Street.

  The Congress will be held in a stationary form. As organizers, however, due to the state of the pandemic still in force in the country, we are most likely to require a certificate of full vaccination against coronavirus or a negative result of the SARS - CoV - 2 test (performed in a certified laboratory not earlier than 48 hours before the start of the Congress) from those willing to participate in the Congress. These certificates will be checked at the entrance to the Congress’ premises. Individuals who do not meet this requirement will not be permitted to stay at the Congress Center and participate in the Congress. Nevertheless, we believe that it will not be much of an inconvenience and the prepared program will more than compensate for this minor hindrance.

  This year's Congress is set to begin on Friday, November 19th with a Pre- congress Day, during which practical workshops on ultrasound, surgery, ophthalmology, dentistry and the effective use of the "XP Clinic" program will be held. We have also planned specialist seminars in radiology, marketing and management as well as a discussion meeting with the authors of the newest publication of the PSAVA "Health problems of dogs of brachycephalic breeds".

  At 7.00 p.m. there will be a General Assembly to which we invite all members of the Polish Small Animal Veterinary Association.

  On Saturday, November 20th, we will be starting at 7 a.m. with four specialist masterclasses in anaesthesiology, ophthalmology, oncology and dentistry. At 7.30 a.m., together with our Main Partner- Hill's, we invite all parties interested to join us in the "scientific breakfast".

  After the morning warm- up, we would like to invite you to our lecture sessions. This year we have prepared five parallel sessions for Saturday, four for veterinarians and one for associate professionals.
  After a hard and long day of learning, we invite everyone to join us at a charming banquet with delicious cuisine, music and dancing.

  On Sunday, November 21st, the third and final day of the Congress, we have planned six parallel lecture sessions, five for veterinarians and one for associate professionals.

  In order to fill such an extensive program with the highest quality content, we invited outstanding specialists from Poland and abroad to the Congress - Dr. Brian Beale from the USA, Dr. Francesco Carrani from Italy, Dr. B. Duncan Lescelles from the USA, Dr. Charlie Sale from the United Kingdom, Dr. Yann Queau from France, Prof. Tadeusz Frymus, Prof. Marek Galanty, Prof. Roman Lechowski, Prof. Wojciech Niżański, Prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Prof. Jarosław Popiel, Prof. Michał Jank, Dr. Agnieszka Cekiera, Dr. Jerzy Gawor, Dr. Mateusz Hebl, Dr. Wojciech Hildebrand, Dr. Dariusz Jagielski, Dr. Magdalena Kraińska, Dr. Robert Karczmarczyk, Dr. Sylwia Lew-Kojrys, Dr. Dorota Pomorska-Handwerker, Dr. Grzegorz Wąsiatycz.

  The program includes lectures in the field of surgery, dentistry, internal medicine, radiology, reproduction, infectious diseases, analytics and veterinary dietetics, dermatology, urology and nephrology, conducted by leaders in these fields. There will be a wide range of exciting activities to choose from. As in previous years, during the Congress in addition to lectures we offer contact with many companies that will be presenting the latest achievements in the field of pharmacy and small animal nutrition as well as equipment necessary to conduct veterinary practice.
  In the following weeks more information about the Congress will appear on our website www.pslwmz.pl, therefore I encourage you to visit it frequently.

  On behalf of the Board of the PSLWMZ and our Main Partner Hill's, I cordially invite you all to Łódź.

  Yours sincerely,

  Dr Andrzej Lisowski
  President of the PSAVA


  REJESTRACJA NA XXIX KONGRES PSLWMZ

 • Główny Partner

 • Patroni Medialni


 • Miejsce Kongresu

  DoubleTree by Hilton Łódź położony jest w centrum miasta, 1 km od ulicy Piotrkowskiej, jednej z najdłuższych ulic handlowych Europy, z hotelu roztacza się widok na pobliski park ks. Józefa Poniatowskiego, który jest idealnym miejscem na spacer lub poranny jogging. Park oferuje również korty tenisowe.

  Hotel powstał w historycznym dla Łodzi miejscu, na terenach dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych, zachwyca nowoczesnymi i inspirowanymi filmem wnętrzami. Hotel od lotniska im. Władysława Reymonta (LCJ) dzieli tylko 6 km, od Dworca Łódź Kaliska-1 km, do hotelu łatwo również trafić dzięki jego położeniu przy trasie W-Z i Pn-Płd. DoubleTree by Hilton położony jest w bliskim sąsiedztwie Atlas Areny, w której rokrocznie odbywają się dziesiątki koncertów i imprez sportowych. Z DoubleTree by Hilton bez trudu dostaniemy się również do najważniejszych obiektów biznesowych w Łodzi, takich jak Międzynarodowe Targi Łódzkie (MTŁ) czy Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE).

  Adres: ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź


  DoubleTree by Hilton Łódź is a hotel in the city centre, 1 km from ul. Piotrkowska, one of Europe's longest shopping streets, and has a panoramic view of the nearby Jan Poniatowski park, the perfect spot for a walk or a morning jog. The park also offers tennis courts.

  The hotel was founded in a place of historical significance for Łódź, on the site of the former Wytwórnia Filmów Fabularnych film studio, and its enchanting modern interiors take their inspiration from cinema.
  The hotel is only 6 km from Władysław Reymont Airport (LCJ) and 1 km from Łódź Kaliska railway station, the hotel is easily accessible thanks to its location by the East-West and North-South routes. DoubleTree by Hilton is located in close proximity to the Atlas Arena, where dozens of concerts and sporting events are held each year. From DoubleTree by Hilton it is also no problem to reach the main business centres in Łódź, such as the Międzynarodowe Targi Łódzkie (MTŁ) international trade fair centre, or the Łódź Special Economic Zone (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ŁSSE).


 • XXIX Międzynarodowy Kongres PSLWMZ to:

  Sesje wykładowe (Lectures sessions)

  Sesja dla personelu średniego (Veterinary Technicians Session)

  Warsztaty (Workshops)

  Seminaria (Seminars)

  Masterclass

  Sesja plakatowa (Poster session)


  Dziedziny

 • 1

  Choroby wewnętrzne (Internal medicine)

  Chirurgia (Surgery)

  Stomatologia (Dentistry)

 • 2

  Osteoartritis

  Dermatologia (Dermatology)

  Onkologia (Oncology)

  Nefrologia (Nefrology)

 • 3

  Radiologia (Radiology)

  Żywienie (Nutrition)

  Rozród (Reproduction)

 • Przykładowe tematy:

  Koronawirus – najnowsze doniesienia o leczeniu kotów

  CBD i marihuana lecznicza w weterynarii

  Protokoły szczepień

  Radioterapia paliatywna u pacjentów onkologicznych

  Leczenie bólu

  Przewlekła enteropatia kotów

  Paraliż krtani: diagnostyka i leczenie

  Obrazowanie układu oddechowego

 • Wykładowcy XXIX Kongresu PSLWMZ


 • dr Brian Beale

  (wykład, warsztaty)

 • dr Francesco Carrani

  (wykład)

 • dr n. wet. Agnieszka Cekiera

  (wykład)

 • lek. wet. Anna Cisło

  (warsztaty)

 • lek. wet. Anna Dominiak

  (wykład)

 • mgr inż. Jerzy Dybich

  (wykład)

 • prof. dr hab. Tadeusz Frymus

  (wykład)

 • prof. dr hab. Marek Galanty, prof. nadzw. SGGW

  (wykład)

 • dr n. wet. Jerzy Gawor DVM PhD, DAVDC, DEVDC, FAVD

  (wykład, warsztaty, masterclass)

 • lek. wet. Mateusz Hebel

  (wykład, warsztaty, seminarium)

 • dr n. wet. Wojciech Hildebrand

  (wykład, masterclass)

 • dr n. wet. Dariusz Jagielski

  (wykład, masterclass)

 • dr hab. Michał Jank

  (wykład)

 • lek. wet. Robert Karczamrczyk

  (wykład, seminarium)

 • lek. wet. Robert Kraczkowski

  (wykład, masterclass)

 • lek. wet. Magdalena Kraińska

  (wykład)

 • Katarzyna Kucharska

  (wykład)

 • dr B. Duncan Lascelles

  (wykład)

 • prof. dr hab. n. wet. Roman Lechowski

  (wykład)

 • dr n. wet. Sylwia Lew-Kojrys

  (wykład)

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes