Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt XXIX Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ

 • 19 – 21 listopada 2021 r. Hotel DoubleTree by Hilton Łódź


  lisowski-andrzej.jpgSzanowni Państwo,
  Koleżanki i Koledzy,

  jak co roku chciałbym z wielką przyjemnością zaprosić Was na XXIX Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ do Łodzi. Kongres odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 roku w Centrum Kongresowym Hotelu DoubleTree by Hilton przy ulicy Łąkowej 29.
  Tegoroczny Kongres zaczynany w piątek 19 listopada Dniem Przedkongresowym, w którym odbędą się warsztaty praktyczne z ultrasonografii, chirurgii, okulistyki, stomatologii i Kliniki XP oraz specjalistyczne seminarium z radiologii.
  O godzinie 19.00 odbędzie się Walne Zebranie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.
  W sobotę 20 listopada zaczynamy o 7 rano trzema specjalistycznymi zajęciami Masterclass, czyli tzw. „zajęciami specjalistów dla specjalistów” z anestezjologii, okulistyki, onkologii oraz stomatologii. Od 7.30 do godziny 8.45 pozostali uczestnicy Kongresu, którzy nie zapisali się na zajęcia Masterclass, będą mogli za sprawą naszego Partnera firmy Hill’s udać się na naukowe śniadanie.
  Kongres w sobotę będzie miał równocześnie pięć sesji wykładowych dla lekarzy, w tym jedną dla personelu średniego.
  Niedziela, 21 listopada, to ostatni dzień naszego Kongresu. W tym dniu zapraszamy na pięć sesji wykładowe dla lekarzy weterynarii i jedną dla techników weterynarii.
  W tym roku zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy - dr Brian Beale z USA, dr Francesco Carrani z Włoch, dr B. Duncan Lescelles z USA, dr Charlie Sale z Wielkiej Brytanii, prof. Tadeusz Frymus, prof. Marek Galanty, prof. Roman Lechowski, prof. Wojciech Niżański, prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. Jarosław Popiel, dr Jerzy Gawor, dr Mateusz Hebel, dr Wojciech Hildebrand, dr Dariusz Jagielski, dr Michał Jank, dr Sylwia Lew-Kojrys, dr Dorota Pomorska-Handwerker, dr Agnieszka Cekiera, dr Grzegorz Wąsiatycz. W programie znajdziecie Państwo wykłady z zakresu chirurgii, stomatologii, chorób wewnętrznych, radiologii, rozrodu, chorób zakaźnych, analityki i dietetyki weterynaryjnej, ortopedii, dermatologii oraz nefrologii, prowadzonych przez liderów w tych dziedzinach. Naprawdę będzie w czym wybierać. Podobnie jak w latach ubiegłych podczas Kongresu, poza wykładami, oferujemy Państwu kontakt z kilkudziesięcioma firmami, które zaprezentują najnowsze osiągnięcia z zakresu farmacji i żywienia małych zwierząt oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia praktyki weterynaryjnej.
  W kolejnych tygodniach na naszej stronie internetowej www.pslwmz.pl będzie się pojawiać coraz więcej informacji o Kongresie, dlatego zapraszam do jej częstego odwiedzania.
  W imieniu Zarządu PSLWMZ oraz naszego Głównego Partnera, firmy Hill’s, serdecznie zapraszam Państwa do Łodzi.

  lek. wet. Andrzej Lisowski
  Prezes PSLWMZ

  Dear Colleagues,

  As every year, with great pleasure I would like to invite you to the XXIX PSLWMZ International Congress of Small Animal Veterinary Medicine in Łódź. The Congress will take place on November 19-21 2021 in the Congress Center of the DoubleTree by Hilton Hotel at 29 Łąkowa St.
  This year's Congress begins on Friday, November 15th, with the pre-conference during which practical workshops in ultrasonography, surgery, ophthalmology , dentistry and the Clinic XP will take place, one specialized seminar - Radiology. At 7:00 p.m., the General Reporting Assembly will be held, to which we warmly invite all members of our Association.
  On Saturday, November 16, we start at 7:00 a.m. with three specialized Masterclasses, i.e. "Specialists for specialists classes": anesthesiology, ophthalmology, oncology and dentistry. From 7.30 to 8.45, other Congress participants, who have not signed up for Masterclasses, will be able, thanks to our partner Hill’s company, to go to a scientific breakfast.
  On Saturday Congress will hold five simultaneous lecture sessions for physicians, including one for mid-level staff.
  Sunday, November 17, is the last day of our Congress. On this day, we invite you to five lecture sessions for veterinary physicians and one for veterinary technicians.
  This year, we have invited outstanding specialists form Poland and abroad - dr Brian Beale (USA), dr Francesco Carrani (Italy), dr B. Duncan Lescelles (USA), dr Charlie Sale (Great Britain), prof. Tadeusz Frymus, prof. Marek Galanty, prof. Roman Lechowski, prof. Wojciech Niżański, prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. Jarosław Popiel, dr Jerzy Gawor, dr Mateusz Hebel, dr Wojciech Hildebrand, dr Dariusz Jagielski, dr Michał Jank, dr Sylwia Lew-Kojrys, dr Dorota Pomorska-Handwerker, dr Agnieszka Cekiera, dr Grzegorz Wąsiatycz. The program includes lectures on surgery, dentistry, internal medicine, radiology, reproduction, infectious diseases and analytics and veterinary dietetics,orthopedics, dermatology and nephrology, conducted by leaders in these fields. There's a lot of interesting things to choose from. As in previous years during the Congress, we offer you contact with dozens of companies that will present the latest developments in the field of pharmacy and nutrition of small animals and equipment necessary to conduct a veterinary practice.
  In the following weeks more information about the Congress will appear on our website www.pslwmz.pl, so I invite you to visit it frequently.

  On behalf of the Board of PSLWMZ and our Main Partner, Hill's company, I warmly invite you all to Łódź.

  Yours sincerely,
  lek. wet. Andrzej Lisowski
  President of PSLWMZ

 • Główny Partner

 • Patroni Medialni


 • Miejsce Kongresu

  DoubleTree by Hilton Łódź położony jest w centrum miasta, 1 km od ulicy Piotrkowskiej, jednej z najdłuższych ulic handlowych Europy, z hotelu roztacza się widok na pobliski park ks. Józefa Poniatowskiego, który jest idealnym miejscem na spacer lub poranny jogging. Park oferuje również korty tenisowe.

  Hotel powstał w historycznym dla Łodzi miejscu, na terenach dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych, zachwyca nowoczesnymi i inspirowanymi filmem wnętrzami. Hotel od lotniska im. Władysława Reymonta (LCJ) dzieli tylko 6 km, od Dworca Łódź Kaliska-1 km, do hotelu łatwo również trafić dzięki jego położeniu przy trasie W-Z i Pn-Płd. DoubleTree by Hilton położony jest w bliskim sąsiedztwie Atlas Areny, w której rokrocznie odbywają się dziesiątki koncertów i imprez sportowych. Z DoubleTree by Hilton bez trudu dostaniemy się również do najważniejszych obiektów biznesowych w Łodzi, takich jak Międzynarodowe Targi Łódzkie (MTŁ) czy Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE).

  Adres: ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź


  DoubleTree by Hilton Łódź is a hotel in the city centre, 1 km from ul. Piotrkowska, one of Europe's longest shopping streets, and has a panoramic view of the nearby Jan Poniatowski park, the perfect spot for a walk or a morning jog. The park also offers tennis courts.

  The hotel was founded in a place of historical significance for Łódź, on the site of the former Wytwórnia Filmów Fabularnych film studio, and its enchanting modern interiors take their inspiration from cinema.
  The hotel is only 6 km from Władysław Reymont Airport (LCJ) and 1 km from Łódź Kaliska railway station, the hotel is easily accessible thanks to its location by the East-West and North-South routes. DoubleTree by Hilton is located in close proximity to the Atlas Arena, where dozens of concerts and sporting events are held each year. From DoubleTree by Hilton it is also no problem to reach the main business centres in Łódź, such as the Międzynarodowe Targi Łódzkie (MTŁ) international trade fair centre, or the Łódź Special Economic Zone (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ŁSSE).


 • XXIX Międzynarodowy Kongres PSLWMZ to:

  Sesje wykładowe (Lectures sessions)

  Sesja dla personelu średniego (Veterinary Technicians Session)

  Warsztaty (Workshops)

  Seminaria (Seminars)

  Masterclass

  Sesja plakatowa (Poster session)


  Dziedziny

 • 1

  Choroby wewnętrzne (Internal medicine)

  Chirurgia (Surgery)

  Stomatologia (Dentistry)

 • 2

  Osteoartritis

  Dermatologia (Dermatology)

  Onkologia (Oncology)

  Nefrologia (Nefrology)

 • 3

  Radiologia (Radiology)

  Żywienie (Nutrition)

  Rozród (Reproduction)

 • Przykładowe tematy:

  Koronawirus – najnowsze doniesienia o leczeniu kotów

  CBD i marihuana lecznicza w weterynarii

  Protokoły szczepień

  Radioterapia paliatywna u pacjentów onkologicznych

  Leczenie bólu

  Przewlekła enteropatia kotów

  Paraliż krtani: diagnostyka i leczenie

  Obrazowanie układu oddechowego

 • Wykładowcy XXIX Kongresu PSLWMZ


 • dr Brian Beale

  (wykład, warsztaty)

 • dr n. wet. Agnieszka Cekiera

  (wykład)

 • lek. wet. Anna Dominiak

  (wykład)

 • prof. dr hab. Tadeusz Frymus

  (wykład)

 • prof. dr hab. Marek Galanty, prof. nadzw. SGGW

  (wykład)

 • dr n. wet. Jerzy Gawor DVM PhD, DAVDC, DEVDC, FAVD

  (wykład, warsztaty, masterclass)

 • lek. wet. Mateusz Hebel

  (wykład, warsztaty, seminarium)

 • dr n. wet. Wojciech Hildebrand

  (wykład, masterclass)

 • dr n. wet. Dariusz Jagielski

  (wykład, masterclass)

 • dr hab. Michał Jank

  (wykład)

 • lek. wet. Robert Kraczkowski

  (wykład, masterclass)

 • lek. wet. Magdalena Kraińska

  (wykład)

 • Katarzyna Kucharska

  (wykład)

 • dr B. Duncan Lascelles

  (wykład)

 • prof. dr hab. n. wet. Roman Lechowski

  (wykład)

 • dr n. wet. Sylwia Lew-Kojrys

  (wykład)

 • mgr inż. Andrzej Miechowicz

  (wykład, warsztaty)

 • prof. dr hab. Wojciech Niżański

  (wykład)

 • dr n. wet. Tomasz Nowak

  (wykład)

 • prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak

  (wykład)

Skontaktuj się z nami

Sekretariat PSLWMZ (+48) 531-732-732
lp.zmwlsptairaterkes